انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir News Rss File دوره های آموزشی آنلاین بین المللی سازی انجمن­های علمی (چالش ها و فرصت ها) 19 و 24 بهمن 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16485 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16485 سخن و درخواست رئیس هیأت مدیره انجمن ازاعضای حقیقی و حقوقی انجمن در خصوص وبینارها و سخنرانی ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16484 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16484 وبینار: چگونه برنامه پژوهشی پنج ساله تهیه کنیم؟؛ 4 بهمن 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16483 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16483 وبینار: سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور؛ 29 دی 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16482 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16482 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16481 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=16481 وبینار چگونه می توان در سیستم آموزش مهندسی تغییر ایجاد کرد؟؛ 10 بهمن 1400 ‎ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15480 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15480 وبینار مطالعه تطبیقی ساختار تخصیص بودجه پژوهشی در داخل و خارج کشور؛ 26 دی 1400 ‎ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15481 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15481 عضویت حقوقی سطح یک شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا؛ 21 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15478 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15478 عضویت حقوقی سطح یک شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا؛ 21 آذر 1400 عضویت حقوقی (افتخاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل فرشتگان؛ 1 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15477 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15477 کارگاه آموزشی «تجربه کاربر» کلید موفقیت علم و حرفه ارتباطات در عصر دیجیتال؛ دکتر کاوه بازرگان، 27 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15476 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15476 گردهمایی الکترونیکی اعضای جدید کمیته های اتجمن؛ 15 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15474 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15474 جلسه کارگروه جذب منابع پایدار؛ دوشنبه 8 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15473 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15473 وبینار کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی، چالش ها و فرصت ها؛ 23 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15471 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15471 کارگاه آموزشی به‌کارگیری فکرها و تصویرها در بهینه‌سازی آموزش مهندسی؛ 17 آذر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15470 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15470 ضرورت توسعۀ همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی فراگیر http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15472 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15472 آثار برگزیدگان مسابقات تجربیات دستیاران آموزشی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15469 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15469 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15468 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15468 برگزاری کارگاه الکترونیکی ارتقای مهارت های دستیاران آموزشی؛ 10 آبان 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15467 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15467 وبینار «نقش راهبردی تعامل انسان و رایانه و مطالعات ارتباطی در یادگیری فعال، عمقی و مداوم»؛ دکتر کاوه بازرگان، 16 آبان 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15466 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15466 وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، سه شنبه 25 آبان ماه، ساعت 15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15459 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15459 فراخوان جایزه انسان و کره زمین http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15465 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15465 راه اندازی سامانه ساجد برای ثبت نیازهای صنعتی و پژوهشی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15464 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15464 پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، 19 و 20 آبان ماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15463 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15463 وبینار "آموزش برای ارتقای سواد آبی" به دلیل استقبال از مطالب ارزشمند ارائه شده در وبینار پیشین، 11 آبان ماه 1400، توسط شاخه انجمن دردانشگاه بوعلی سینا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15462 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15462 نگاهی به گسترش آموزش عالی، تعداد دانشگاه ها و دانشجویان در ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15461 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15461 تقدیر از اعضای هیأت مدیره دوره قبل http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15460 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15460 کارگاه آموزشی دانش پژوهی تدریس-یادگیری (Scholarship of teaching and learning) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14460 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14460 تست ورود کاربران عمومی و ارائه دهندگان در محیط الکترونیکی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14458 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14458 ویژه نامه هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 3 تا 6 آبان ماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14457 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14457 وبینار : افق های آینده مهندسی برق و کامپیوتر؛ دکتر منصور شافی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14455 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14455 شرکت چیگل؛ ارائه خدمات ویژه به اعضای فعال انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14454 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14454 شرکت چیگل؛ ارائه خدمات ویژه به اعضای فعال انجمن گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14453 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14453 برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) پژوهش در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، چهارشنبه 31 شهریور 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14452 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14452 گزارش وبینار بیشینه کردن تعامل و دستاوردهای یادگیری در دانشجویان چینی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14451 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14451 Adobe eLearning World 2021; 21-23 September http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14450 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14450 تفاهم نامه انجمن آموزش مهندسی ایران با انجمن گاز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14449 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14449 وبینار آموزش برای ارتقای سواد آبی،شنبه 17 مهرماه، ساعت 15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14448 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14448 گردهمایی با روسای شاخه های انجمن در دانشگاه ها؛ 23 شهریور 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14447 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14447 انتخابات موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛ 5 و 18 مرداد 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14446 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14446 تحلیل نتایج نظرسنجی از اعضای انجمن درخصوص عملکرد انجمن در سال 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14445 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14445 مراحل مختلف شبیه سازی ریاضی سیستم های طبیعی و مصنوعی؛ محمد جواد عابدینی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14443 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14443 برگزاری دومین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 4 شهریورماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13442 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13442 اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال؛ 2 الی 11 شهریور 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11427 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11427 تفاهم نامه انجمن با شرکت چیگل- خدمات ویژه به اعضای فعال انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12440 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12440 فراخوان مسابقه تجربیات دستیاران آموزشی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12439 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12439 فراخوان مسابقه تجربیات دستیاران آموزشی کارگاه آموزشی الکترونیکی: پژوهش در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان،31 شهریور ماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12437 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12437 روش تحقیق و مستند نمودن نتایج حاصل از پژوهش: دکتر محمد جواد عابدینی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12436 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12436 انتصاب مدیر امور آموزشی انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13439 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13439 فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم فضایی 2022 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13441 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13441 انتصاب دبیر برنامه رصد آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13440 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13440 دکتر پرویز جبه دار مارالانی و دکتر رضا فرجی دانا؛ مشاوران عالی هیأت مدیره انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13438 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13438 سخنی با اعضای محترم انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12438 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12438 سخنی با اعضای محترم انجمن آموزش مهندسی ایران تمدید مهلت ارسال مقالات به هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11436 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11436 فراخوان داوطلبی عضویت در کمیته های انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11435 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11435 وبینار: اصول تدریس موثر؛ 20 مرداد 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11434 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11434 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11433 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11433 Journal Club: Engineering stress culture http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12435 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12435 تشکیل کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تربیت مدرس http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11432 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11432 قدردانی هیأت مدیره دوره چهارم انجمن از زحمات ریاست انجمن در دوره های سوم و چهارم؛ 17 تیر 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11425 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11425 دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت دوم) در تاریخ 17 تیرماه 1400 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11424 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11424 آمار وضعیت کار داوطلبانه در انجمن در سال 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11431 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11431 انتخاب هیأت رئیسه پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11426 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11426 وبینار: «آموزش مهندسی و انقلاب صنعتی چهارم»؛ یکشنبه 27 تیرماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11423 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11423 وبینار: «آموزش مهندسی و انقلاب صنعتی چهارم»؛ یکشنبه 27 تیرماه 1400 دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران (نوبت دوم) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11421 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11421 دوازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران (نوبت دوم) وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9419 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9419 دومین جلسه کارگروه مشترک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و انجمن در تاریخ 1400/4/6 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11430 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11430 تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه بوعلی سینا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11422 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11422 اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن؛ 22 خرداد 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9417 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9417 وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛شنبه 22 خرداد 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9413 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9413 رأی دهی در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 8 تا 15 خرداد 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9415 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9415 نگاهی بر زندگینامه شخصی-دانشگاهی و بازنشستگی "بهنگام" دکتر علی مقداری، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران به قلم ایشان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11429 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11429 اولین جلسه کارگروه مشترک دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و انجمن در تاریخ 1400/3/11 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11428 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11428 سخنرانی دکتر حسین معماریان در وبینار "دیروز، امروز و فردای آموزش مهندسی"، 1400/2/11 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9416 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9416 وبینار: تأثیر کووید 19 بر زنان، در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی؛ دکتر معصومه نصیری کناری، 29 اردیبهشت 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9412 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9412 دیروز،امروز و فردای آموزش مهندسی؛ دکتر حسین معماریان، اردیبهشت 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9411 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9411 دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9407 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9407 نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن و فراخوان اعلام کاندیداتوری http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9403 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9403 سخنرانی «اصلاح طرز فکر در آموزش مهندسین فردا» توسط جناب آقای دکتر رضا لطفی در روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9404 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9404 وبینار Artificial Intelligence and Haptic Technology in Intraocular Surgery Training با ارائه دکتر حمیدرضا تقی راد در تاریخ 1400/2/1 توسط اتحادیه انجمن های آموزش مهندسی IFEES، برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9410 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9410 جلسه مشورتی برنامه منتورینگ؛ 28 فروردین ماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9405 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9405 حمایت از پایان نامه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9406 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9406 همکاری مشترک انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9402 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9402 پانزدهمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی؛ آبان ماه 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9401 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9401 سخنرانی ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی؛ 25 فروردین 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9399 فراخوان مقاله: همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی؛ مبانی، چالش ها و راه کارها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9398 بیانیه سال 99 انجمن، پیرامون آموزش مهندسی در بحران کرونا و پس از آن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9397 برنامه اجرایی انجمن در سال 1400 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9396 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9396 گزارش اهم فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۹ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9408 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9408 مصاحبه شبکه العالم با عضو هیأت مدیره انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9395 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9395 مصاحبه شبکه العالم با عضو هیأت مدیره انجمن برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9394 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9394 برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99 دفتر دادوری در پردیس دانشکده‌های فنی آغاز به کار کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9393 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9393 گفتگو با دکتر حسین معماریان، عضو هیأت مدیره انجمن و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9392 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9392 آونگ، پادکستی در حوزه آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9391 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9391 وبینار «Engineering Ethics and Sustainable Development» - ده اسفند ماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9390 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9390 میزگرد (وبینار) تحولات آموزش عالی در عصر پساکرونا ؛ 20 بهمن ماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9389 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9389 تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 30 دیماه 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9388 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9388 تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز، 30 دیماه 1399 فراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9387 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9387 فراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9386 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9386 فراخوان: دعوت به ارسال مقاله برای انتشار در مجله پژوهش در آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9385 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9385 روایت موفقیت دانشمند زن ایرانی، الهام بخش زنان مهندس جهان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9377 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9377 برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، دوشنبه 24 آذر 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9376 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9376 برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99 گردهمایی به منظور افتتاح کمیته دانشجویی شاخه انجمن در دانشگاه تهران؛ 23 آذر 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9374 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9374 برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9373 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9373 برگزاری نخستین جلسه کمیته راهبردی هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 20 آذرماه 99 چهاردهمين كنفرانس ملي و هشتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و یاددهی الكترونيكي http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9375 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9375 چهاردهمين كنفرانس ملي و هشتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و یاددهی الكترونيكي از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی: فعالیت آموزشی: یادگیری مشارکتی در محیط آنلاین، چهارشنبه 26 آذرماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9372 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9372 میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9371 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9371 میزگرد(وبینار) با موضوع: تحولات آموزش عالی د عصر کرونا: زیرساخت ها و الزامات آموزش مجازی؛ دوشنبه 24 آذرماه 99 وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقا اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی؛ 17 آذر 99 ساعت 16 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9369 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9369 بررسی نقاط قوت و ضعف پیش روی ارتقاء اقتصاد دانش بینان در کشور بر اساس معیارهای جهانی اختراع (Global Innovation Index) و جایگاه آموزش مهندسی برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9368 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9368 برگزاری اولین جشنواره ملی زبان اشاره ایرانی کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8370 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8370 وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ 16 آذر99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7365 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7365 وبینار با موضوع « تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»؛ 16 آذر99 وبینار با موضوع: تحولات آموزش عالی در عصر کرونا: چالش ها و فرصت ها؛ 10 آذر 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7364 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7364 جلسه گردهمایی روسای کمیته ها و شاخه های انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8371 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8371 رونمایی از کتاب «گزارش وضعیت آموزش فنی و مهندسی در ایران»، توسط انتشارات انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8369 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8369 پژوهش درباره ریشه کلمه «منتور» http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8368 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8368 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7367 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7367 فراخوان دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7366 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7366 چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی؛ 20 و 21 آبان 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7363 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7363 مصاحبه دوستانه با دکتر حسین معماریان؛ نشریه دانشجویی سیمرغ، سال ششم، شماره هشتم، پاییز 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7362 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7362 وبینار چالش کاهش ورود دانشجویان فنی و مهندسی در امریکا؛ سیاست­ ها و راهکارها-یکشنبه 18 آبان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7357 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7357 مسابقه ایده های پس فردا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7361 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7361 تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه شهیدبهشتی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7360 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7360 دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7356 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7356 دهمین نشست‌ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»؛ دوشنبه 14 مهرماه 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7355 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7355 وبینار با موضوع : پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا؛ سه شنبه 15 مهرماه 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7354 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7354 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7349 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7349 وبینار با موضوع: جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش؛ سه شنبه 25 شهریورماه 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7345 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7345 میزگرد بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش های علوم و مهندسی؛ 23 شهریورماه 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7346 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7346 وبینار ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت؛ 19 شهریور ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7348 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7348 گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت الکترونیک در تاریخ 99/05/20 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7343 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7343 مجموعه مهارت های حرفه ای برای مهندسان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7341 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7341 برگزاری جلسه در خصوص دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 8 مرداد 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7340 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7340 برگزاری گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه شهیدبهشتی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7339 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7339 انتشار اولین مقاله در ژورنال EER http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7338 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7338 وبینار با موضوع «روش بازگشتی برای ساختن شبکه های شمارشی» http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7337 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7337 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران بصورت الکترونیک در تاریخ 26 تیرماه 99 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7336 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7336 برگزاری سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی با موضوع «تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»؛ در تاریخ 26 تیرماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7335 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7335 وبینار با موضوع «اقتصاد نوآوری برای ایران» با حضور دکتر یحیی تابش، استاد دانشگاه صنعتی شریف و استاد مدعو دانشگاه اسنفورد و برکلی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7334 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7334 یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران_ 26 تیرماه 99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7333 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7333 همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7332 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7332 شیوع کرونا و آموزش مهندسی: دروس تجربی و آزمایشگاهی، پروژه های تجربی و ساخت، ارائه راهکار http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7330 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7330 IEEE وبینار، با موضوع Avoiding Publishing Misconduct را برگزار می کند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7329 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7329 برگزاری وبینار فعالیت های نیمی مشترک در دانشگاه ها: فرصت هاو چالش ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7328 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7328 برگزاری وبینار مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7326 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7326 اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7325 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7325 IEEE Iran Section Awards 2020 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7324 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7324 نتایج فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری، درآموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7323 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7323 کارگاه آزمون سازی و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی با تأکید بر تجارب ملی و بین المللی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7322 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7322 PhD scholarship opportunities at SUSTech, Shenzhen, China http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7321 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7321 برگزاری وبینار مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7319 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7319 کارگاه دانش‌افزایی مجازی: روشهای ارزیابی مستمر دانشجویان و آزمون‌سازی در سامانه آموزش غیر حضوری - 24 اردیبهشت - دانشگاه علم و صنعت ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7320 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7320 گزارش کامپیوتر، ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7317 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7317 برنامه اجرایی انجمن در سال 1399 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7310 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7310 فعالیت های انجمن در سال 98 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7316 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7316 پویش علمی شو، کرسی یونسکو در ترویج علم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7315 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7315 زندگینامه علمی دکتر علی مقداری عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7313 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7313 گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7311 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7311 سوالات متداول تدریس در خبرنامه بهمن ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6311 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6311 برگزاری گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشکده های مهندسی دانشگاه تربیت مدرس؛ مورخ 98/11/28 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6310 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6310 افتتاح واحد بین‌الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی؛ تاریخ 98/11/26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6309 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6309 حضور دبیرخانه انجمن در "هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران"در تاریخ 16 بهمن ماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6308 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6308 نشست و تبادل نظر پیرامون "ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی"؛ شنبه 12 بهمن 98، دانشگاه علم و صنعت ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6307 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6307 معرفی دوره «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6306 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6306 سوالات متداول تدریس در خبرنامه دی ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6305 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6305 پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات؛ 14 و 15 اسفند 98، دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6304 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6304 سخنرانی دکتر معماریان در جلسه شورای دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران؛ 98/10/15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6303 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6303 سخنرانی علمی با موضوع «آموزش مهندسی تحول گرا و فرایند یاددهی- یادگیری شهروندان با نیازهای ویژه» ؛ سه شنبه 1 بهمن ماه 98 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6302 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6302 حضور دبیرخانه انجمن و شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی شریف در اولین روز از پنجمین کنفرانس دانش آموختگان شریف؛ 98/10/11 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6301 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6301 حضور دبیرخانه انجمن در "نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات"در تاریخ 3 دی ماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6300 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6300 سمینار علمی به مناسبت « بزرگداشت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» ؛ تاریخ: 98/10/7 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6299 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6299 انتشار نشریه Engineering Education Research(EER) و دعوت به ارسال مقاله http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6289 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6289 سخنرانی علمی با موضوع: «مفهوم و جایگاه «صنعت» در اندیشه متفکران مسلمان»؛ دوشنبه 2 دی 98، http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6291 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6291 برگزاری مسابقه با موضوع "پیشرفت و توسعه پایدار ایران" http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6292 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6292 مراسم تقدیر از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران؛ 98/9/20، فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6290 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6290 سخنرانی علمی با موضوع " آموزش مهندسی و مدیریت بحران سوانح طبیعی" توسط دکتر مهدی زارع در تاریخ 98/9/27 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6288 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6288 مقالات ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6287 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6287 تصویب ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6294 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6294 برگزاری سمپوزیوم مشترک نیروگاه _ دانشگاه (مصیر) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 98/9/5 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6286 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6286 فراخوان اشتراك تجربیات یاددهی-یادگیري،درآموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5287 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5287 سوالات متداول تدریس در خبرنامه آذر ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6298 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6298 سوالات متداول تدریس در خبرنامه آبان ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6297 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6297 سوالات متداول تدریس در خبرنامه مهرماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6296 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6296 به منظور ارتقای کیفیت آموزش مهندسی، سمپوزیوم مشترک نیروگاه_ دانشگاه با معرفی طرح مصیر، در تاریخ 98/9/5 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5284 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5284 اعلام نتیجه مسابقه ایده های پس فردا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5286 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5286 برنامه ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران- 28 الی 30 آبان ماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5285 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5285 سمینار نقش آموزش در مديريت سیلابها و خشکسالی، 19 آبان، دانشگاه صنعتی اصفهان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5283 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5283 برگزاری چهارمین نشست شاخه انجمن در دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 98/8/14، http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5282 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5282 سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 28-30 آبان ماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5281 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5281 برگزاری سخنرانی با حضور پروفسور هانسن از دانشگاه دلفت هلند در دانشگاه علم و صنعت ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5279 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5279 برگزاری بیست و ششمین کارگاه دستیاران آموزشی؛ 98/8/1، دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5280 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5280 طرح مطالعاتی " ده نوآوری در آموزش مهندسی"؛ تدوین کننده: دکتر عباس بازرگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5272 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5272 ارتباط دانشگاه و صنعت، چالش ها و راهکارها؛ تدوین کننده: دکتر حسین معماریان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5278 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5278 برگزاری بیست و پنجمین کارگاه دستیاران آموزشی؛ 98/7/29، دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5277 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5277 برگزاری اولین دوره کارگاه آموزش ویژه دستیاران آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف؛ 10 مهرماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5275 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5275 تدوین ویژه نامه ای پیرامون آموزش: علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی؛ فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5274 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5274 معرفی سایت Class Marker http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5273 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5273 سخنرانی دکتر عباس احمد آخوندی با موضوع "اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی"؛ سه شنبه 30 مهرماه، دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5271 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5271 برگزاری جلسه گروه کانونی در خصوص آموزش مهندسی؛ مورخ 98/7/23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5270 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5270 "نقشه راه توسعه استراتژی" انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5267 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5267 دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی 23 تا 26 شهریورماه در دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5266 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5266 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/06/06 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5265 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5265 نشست تعامل علوم انسانی و مهندسی- دوشنبه 11 شهریورماه 98 - فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5264 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5264 سخنرانی علمی با موضوع نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی(مثال موردی گواهی محصول در صنایع)- سه شنبه 98/6/12 -دانشگاه صنعتی امیرکبیر http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5258 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5258 دوره توسعۀ مهارت‌های یاددهی-یادگیری اعضای هیأت علمی، 23 الی 26 شهریورماه، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5261 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5261 10 اقدام برجستۀ دهۀ گذشته، برای ارتقای آموزش مهندسی ایران- 1388- 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5257 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5257 فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5263 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5263 انتصاب دکتر هدایت عزیزپور، به سمت «مدیر ارتباط با صنعت انجمن آموزش مهندسی ایران» http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5262 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5262 شرکت اعضای انجمن در وبینار IFEES مورخ 98/05/23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5256 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5256 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری میزگرد تخصصی با عنوان "اخلاق و آموزش عالی" را در تاریخ 98/5/14 برگزار می کند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5255 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5255 شرکت اعضای انجمن در وبینار های IFEES http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5254 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5254 معرفی اپلیکیشن موبایل کاهوت (kahoot) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5252 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5252 سومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/16 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5251 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5251 دومین نشست اعضای شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت؛ تاریخ 98/4/4 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5250 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5250 برگزاری کارگاه "شیوه های بازنگری رشته های درسی، بر اساس استانداردهای ABET"، دانشگاه علم و صنعت ایرن، 98/4/19 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5249 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5249 حضور معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه مشترک شاخه انجمن در دانشگاه تهران و شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ تاریخ 98/4/5، دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5240 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5240 جلسه کمیته راهبری ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در فرهنگستان علوم در تاریخ 98/4/6 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5239 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5239 مجامع عمومی عادی و فو ق العاده نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 98/4/6 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5237 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5237 برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت؛ آذرماه 98، دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5238 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5238 برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت؛ آذرماه 98، دانشگاه تهران انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری سخنرانی علمی با عنوان" اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق" را برگزار می کند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5236 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5236 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری سخنرانی علمی با عنوان" اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق" را برگزار می کند. چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و اولین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5235 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5235 چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و اولین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ 22 و23 خرداد؛ دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5234 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5234 برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ 22 و23 خرداد؛دانشگاه شیراز برگزاری دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/03/27 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5233 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5233 برگزاری دومین نشست ارائه تجربیات موفق آموزشی توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/03/27 میزگرد "سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها" در دانشگاه تهران در تاریخ 98/3/26 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5232 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5232 میزگرد "سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها" در دانشگاه تهران در تاریخ 98/3/26 برگزار شد. دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده (نوبت دوم)، 98/4/6 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4232 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4232 دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده (نوبت دوم) برگزاری میزگرد " تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر" در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 98/3/20 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5230 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5230 برگزاری میزگرد " تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر" در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در صنعت راه آهن؛تاریخ 98/3/20، دانشگاه علم و صنعت ایران حضور دبیرخانه انجمن در "ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در صنعت راه آهن"در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5231 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5231 حضور دبیرخانه انجمن در "ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در صنعت راه آهن"در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 میزگرد سیلاب های اخیر: چالش ها، درس آموخته ها و راهبردها - دانشگاه تهران - 98/3/26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4229 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4229 میزگرد تجربیات آموزش مهندسی در کشورهای دیگر - دانشگاه علم و صنعت ایران- 98/3/20 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4230 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4230 فراخوان بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4227 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4227 فراخوان بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي انتخاب شورای شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 14 اردیبهشت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4218 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4218 نشست "روز آموزش" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 98/02/14برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4219 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4219 نشست علمی در خصوص " ارزیابی اولیه سیل های خوزستان" در تاریخ 98/2/23 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4226 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4226 انتصاب دکتر مسعود دهقانی صوفی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به سمت «مدیر امور بین الملل انجمن آموزش مهندسی ایران» http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4224 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4224 برگزاری نشست تخصصی آموزش مهندسی و برنامه ریزی درسی در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ 10 اردیبهشت در دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4228 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4228 سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا و دکتر عباس بازرگان در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 10 اردیبهشت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4221 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4221 حضور دبیرخانه انجمن در "بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی"در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3218 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3218 میزگرد " الگوی حکمرانی و نظام مدیریتی مراکز آموزشی – پژوهشی تقاضا محور"، در تاریخ 98/02/09 در چهارمین همایش ملی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4222 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4222 دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 98/2/4 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3216 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3216 حضور دبیرخانه انجمن در "سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی"در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3217 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3217 نشست تخصصي "ارزيابي مهندسي سيلاب‌هاي اخير كشور" توسط جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 98/2/4 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3215 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3215 بیست و ششمین سمینار "افق‌های آینده‌ مهندسی برق و کامپیوتر" با سخنرانی خانم دکتر سیرجانی درباره سیستم های سایبر فیزیکی قابل اعتماد در تاریخ 98/2/2 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3214 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3214 انتخاب دکتر سارا نظیف عضو کمیته ارتباطات و انتشارات انجمن به عنوان یکی از برگزیدگان جایزه دکتر مریم میرزاخانی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4223 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4223 برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3213 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3213 فعالیت های شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران در اسفندماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3212 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3212 فراخوان شرکت در برنامه روز آموزش(pedagogy day) مرکز ارتقاء یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3211 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3211 دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، در تاریخ 97/12/8 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3210 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3210 تقدیر از انجمن آموزش مهندسی ایران در "ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور" که در تاریخ 30 بهمن ماه در دانشگاه خاتم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3209 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3209 مراسم نکوداشت دکتر محمود یعقوبی استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و عضو انجمن انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2207 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2207 دکتر سعید سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران به عنوان عضو آکادمی ملی مهندسی آمریکا انتخاب شدند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2206 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2206 برگزاری دوره آموزشی "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی" (ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2205 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2205 مهندس سید ابراهیم ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن، درجلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 97/10/26 در خصوص "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" سخنرانی فرمودند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2211 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2211 تصویب ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه علم و صنعت ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2210 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2210 دکتر محمدجواد عابدینی، رئیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شیراز، در نشستی تخصصی با عنوان "سرقت علمی" که در تاریخ 24 بهمن ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد، شرکت نمودند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2209 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2209 کارگاه آموزشی " یادگیری معکوس" توسط مرکز ارتقاء فرایند های یاددهی- یادگیری و شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/11/10 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2204 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2204 انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش محیط زیست و نقش مهندسی محیط زیست در حل چالش‌های زیست محیطی" را توسط جناب آقای دکتر مسعود تجریشی در تاریخ 97/11/30 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2203 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2203 کارگاه آموزشی "مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2202 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2202 حضور دبیرخانه انجمن در "هفتمین همایش اخلاق حرفه ای، الزامات و پیش نیاز های تحقق اصول اخلاق حرفه ای مهندسی"در تاریخ 7 بهمن ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2201 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2201 حضور دبیرخانه انجمن در "هفتمین همایش اخلاق حرفه ای، الزامات و پیش نیاز های تحقق اصول اخلاق حرفه ای مهندسی"در تاریخ 7 بهمن ماه 1397 سخنرانی دکتر عباس سام، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران با عنوان "مهندسان جوان و توسعه معادن و صنایع معدنی (چالش های پیش رو)" در پنجمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 12-13 آبان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2199 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2199 حضور دبیرخانه انجمن در "شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران"در تاریخ 29 دی ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2198 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2198 جلسه مجمع عمومی اعضاء شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز یکشنبه 97/10/23 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2197 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2197 سومین نشست "تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/22برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2196 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2196 میزگرد "تجربه های آموزشی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 97/10/15برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2194 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2194 انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی مهارت های پیشرفته ارزیابی آموزش مهندسی را در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار می کند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2192 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2192 حضور دبیرخانه انجمن در "پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز"در تاریخ 28 آذر ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2191 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2191 حضور دبیرخانه انجمن در "نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018)" در تاریخ 26 آذر ماه 1397 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2190 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2190 دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2)، در تاریخ 97/09/22 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2188 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2188 برگزاری "اولین نشست تجربه های آموزش مهندسی" توسط شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1189 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1189 انتصاب جناب آقای دکتر محمد ایزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، به سمت "مدیر امور آموزشی انجمن آموزش مهندسی ایران" http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1188 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1188 دریافت نشان دهخدا برای کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" دکتر عباس بازرگان بازرس انجمن آموزش مهندسی ایران و دکتر مقصود فراستخواه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1187 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1187 برگزاری سخنرانی های تخصصی در دانشگاه شیراز در تاریخ 97/09/12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1186 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1186 "دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز از تاریخ 21-22 خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1185 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1185 تصویب پیشنهاد دکتر علی مقداری، عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در خصوص راه اندازی واحد بین الملل فرشتگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1184 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1184 کسب رتبه A توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن ها در سال 1396 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1183 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1183 برنامه سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1182 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1182 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سیزدهمین سمینار بین المللی علم و فناوری پلیمر" که در تاریخ 29 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1180 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1180 انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان " آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" را توسط جناب آقای دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/8/21 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1179 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1179 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران" که در تاریخ 1 آبان ماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1178 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1178 اولین گردهمایی مشترک اعضای کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/7/5 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1177 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1177 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در "هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی"که در تاریخ 17 مهرماه 1397 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1176 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1176 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری در"دهمین کنفرانس ملی بتن و شانزدهمین همایش روز بتن" که در تاریخ 97/07/15 برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1175 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1175 "دومین کنفرانس پایان نامه (دفاع متمرکز از پروژه های کارشناسی ارشد) " از تاریخ 20 الی 25 شهریور ماه 1397 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1173 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1173 انجمن آموزش مهندسی ایران، میزگرد تخصصی با عنوان " دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " را در روز یکشنبه مورخ 97/6/18 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1168 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1168 برگزاری "ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک" در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1397 به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1172 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1172 انتشار خبر عضویت انجمن آموزش مهندسی ایران در شماره جدید بولتن IFEES http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1170 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1170 فراخوان مشاركت اعضاي انجمن آموزش مهندسي ايران در فعاليت هاي كميته هاي انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1169 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1169 تصویب ایجاد شاخه انجمن در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1167 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1167 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1166 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1166 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 97/4/23 مدرسه تابستانی توسعه پایدار دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1164 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1164 تعیین سمت در چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1163 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1163 برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی، 2 الی 5 تیر ماه در پردیس دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1161 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1161 نتایج انتخابات دوره چهارم هیأت مدیره و بازرسان و مصوبات مجمع عمومی نوبت دوم انجمن- 31 خردادماه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1160 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1160 دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی- 2 الی 5 تیر برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1159 شرکت در فرایند ارزیابی عملکرد انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1158 بررسی موضوع ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1157 سخنرانی علمی با عنوان " دوره مهندسی کامپیوتر همکارانه" توسط جناب آقای دکتر حبیب رجبی مشهدی در تاریخ 97/3/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1156 نهمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1155 سخنرانان برجسته انجمن آموزش مهندسی ایران -1397-1398 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1154 نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1153 انجمن آموزش مهندسی ایران عضو سطح برنز "اتحادیه بین المللی انجمن های آموزش مهندسی (IFEES)" شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1151 انجمن آموزش مهندسی ایران، گردهمایی با عنوان " امروز و فردای آموزش مهندسی" را در روز شنبه مورخ 97/02/15 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1150 انتصاب جناب آقای دکتر علی مقداری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سمت دبیر "مجله بین المللی" در حال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1149 انتصاب جناب آقای دکتر نصرت اله گرانپایه، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سمت دبیر "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1148 بیانیه پنجمین همایش بین ‏المللی آموزش مهندسی ایران با تکیه بر بین ‏المللی سازی آموزش http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1147 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد آموزش مهارتی و ایجاد اشتغال http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1144 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1146 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، در "بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید _ اشتغال " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1145 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1143 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در "چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع " شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1142 انجمن آموزش مهندسی، میزگرد تخصصی با عنوان " تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله‏ های اخیر" را در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1141 گزارش طرح پژوهشی تجربه های تدریس در آموزش مهندسی ایران با تدوین دکتر عباس بازرگان، انتشار یافت. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1139 سخنرانی دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران در همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» در دانشگاه علم وصنعت ایران در تاریخ 96/10/25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1138 نشست انجمن با جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ایجاد شاخه در آن دانشگاه در تاریخ 96/10/19 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1137 دستورالعمل "برنامه سخنرانان برجسته" انجمن آموزش مهندسی ایران مصوب در جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 96/10/12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1134 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در سومین کنفرانس ملی "شهر سایبری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1133 انجمن آموزش مهندسی_شاخه دانشگاه شیراز، سخنرانی های علمی با عناوین 2025Vision of Engineering Education و New Trends in Engineering Education in Canadian Universities را برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1132 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1131 دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن و عضوگیری، در کنگره بین المللی "اخلاق در علوم و فناوری" شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1130 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" توسط جناب آقای دکتر محمدرضا زالی در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1129 اطلاعات کاربردی برای پژوهشگران در حوزه آموزش مهندسی، ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1128 گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1127 برنامه کارگاه های پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1125 مقالات ارائه شفاهی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1124 حضور دکتر اشرفی زاده دبیر پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در برنامه تلویزیونی چرخ http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1123 چاپ مقالات منتخب پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1122 انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه "نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن" که از تاریخ 15 الی 16 مهرماه 1396 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1120 دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 انجمن آموزش مهندسی_ شاخه شیراز، سخنرانی علمی با عنوان آموزش مسئله محور را توسط جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی در روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 تدوین طرح تجربه های تدریس http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 تشکیل کارگروه "پایش دستاوردها "در انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 اعطاي جایزه به برترین مقاله دانشجویی در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 حمایت از رساله های دکتری در زمینه آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 انتشار مجله بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 تهیه سند راهبردی و برنامه پنج ساله انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 برگزاری نشست هماهنگی میزگردهای پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 سخنرانی علمی با عنوان " آموزش های مهارتی و تأثیر آن در اشتغال" توسط جناب آقای دکتر مسعود شفیعی در روز یکشنبه مورخ 96/06/26 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 تمدید مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 96/03/04برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 دومین جلسه کمیته راهبردی پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 فراخوان شورای انجمنهای علمی ایران برای طراحی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 اهم فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران در سال 1395 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران، سخنرانی علمی با عنوان "مبانی و روش هاي نو در آموزش مهندسی" را در تاریخ 96/03/01 برگزار خواهد کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 سخنرانی علمی با عنوان " بیکاری و فارغ التحصیلان دانشگاهی : علل و راهکارها" توسط جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی در تاریخ 96/03/04 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 برگزاری سخنرانی علمی با عنوان آموزش مهندسی: تاریخچه و برخی تحولات جدید در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 برگزاری مجموعه نشست های تخصصی آموزش مهندسی در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز با همکاری شاخه دانشگاه شیراز انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 96/03/04 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 پیام تسلیت هیأت مدیره و کمیته های انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر فرجی دانا http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 موافقت با درخواست تشکیل شاخه انجمن در دانشگاه شیراز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 کارگاه آموزشی " روش های تحقیق در آموزش مهندسی" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 96/01/26 در دانشگاه تهران برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 آئین نامه ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 بیانیه انجمن آموزش مهندسی ایران پیرامون تحول آموزش مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 کارگاه آموزشی روش های تحقیق در آموزش مهندسی در روز شنبه 26 فروردین ماه سال 96 توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان، برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران، نشست "ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه" مورخ 95/12/21 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 سمینار بین المللی با عنوان فناوری اطلاعات در شبکه های هوشمند انرژی مورخ 95/12/16 در دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی 19-20 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 مراسم گرامیداشت "روز جهانی آینده" مورخ 95/12/11 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 تخفیف خرید کتاب، از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه کنگره " علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" که از تاریخ 26 الی 27 بهمن ماه 1395 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، شرکت کرد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 سخنرانی علمی با عنوان " انسان، تغییر اقلیم و استراتژی های توسعه سبز" توسط جناب آقای دکتر بهرام طاهری در تاریخ 95/12/08 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 کارگاه آموزشی " تدارک تدریس هدفدار" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/11/05 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 کارگاه آموزشی "سنجش دستاوردهای یادگیری" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/10/15 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 تخفیف خرید کتاب، از موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 حضور یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی در نشست مشورتی کشورهای آسیائی درباره منابع آموزشی باز (OER) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 حضور انجمن آموزش مهندسی ایران در نمایشگاه اولین همایش بین المللی" آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی" در دانشگاه تهران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 سخنرانی علمی با عنوان " برنامه توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای پیشرو و منطقه با اهداف توسعه پایدار" توسط جناب آقای دکتر محمود یعقوبی در تاریخ 95/09/24 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 کارگاه آموزشی تدارک تدریس هدفدار توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/09/03 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 امکان حضور اعضای انجمن در برنامه "صفر تا صد" گروه دانش شبکه 4 سیما http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی، در تاریخ 95/08/22 توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 امضای تفاهم نامه فی مابین کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران و انجمن آموزش مهندسی ایران http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 تخفیف خرید کتاب، از موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران برای " اعضای انجمن آموزش مهندسی ایران " http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 سخنرانی علمی با عنوان "تشدید طوفان های گرد و غبار، چالش مهم زیست محیطی دهه اخیر در غرب آسیا و ایران" توسط جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی در تاریخ 28/06/95 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 کارگاه آموزشی سنجش دستاوردهای یاددهی - یادگیری توسط انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 95/03/12 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران درتاریخ 95/03/06برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 سخنرانی علمی با عنوان " آب و آینده ایران " توسط جناب آقای دکتر رضا مکنون در تاریخ 95/03/06 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روزپنج شنبه مورخ 95/03/06 ساعت 10 الی 11 در فرهنگستان علوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 اولین جلسه کمیته راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در ایران در روز پنجشنبه مورخ 95/02/23 در فرهنگستان علوم برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 سخنراني علمي با عنوان "تغييرات اقليم و اثرات رژیم حقوقي توافقنامه پاريس بر توسعه و منافع ملي" توسط جناب آقای دکتر مجيد شفيع پور در تاريخ 94/12/13 برگزار خواهد شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 مجمع عمومی سالیانه انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 94/06/19 در فرهنگستان علوم برگزار گردید و اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 . سخنرانی علمی با عنوان" آموزش مهندسی و اقتضائات صنعت و اقتصاد امروز" توسط جناب آقای مهندس فلاح، در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۹ برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 . سخنرانی علمی با عنوان" مرور کلی بر سیستم آموزش مداوم حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر آئین محمدی، در تاریخ 94/02/31 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 . دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 . سخنرانی علمی در زمینه آموزش مهندسی توسط پروفسور تریولیان در تاریخ 93/11/26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 . برگزاری وبینار "اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری در تاریخ 93/10/21 در موسسه آموزش عالی مهر البرز http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 . سخنراني علمي با عنوان "مسئولیت های اجتماعی نظام مهندسی کشور" توسط جناب آقای دکتر سعید معیدفر در تاریخ 93/10/11 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 . برگزاری سخنرانی در مرکزآموزش علمی - کاربردی امام رضا(ع) http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 . برگزاری پنجمین مجمع عمومی عادی نوبت دوم http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 . سخنرانی علمی با عنوان " ایجاد انگیزه در دانشجو و استاد: کلیدی برای افزایش کیفیت آموزش مهندسی" توسط جناب آقای دکتر محمد کارآموز در تاریخ 93/07/03 برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 . پیام نوروزی پروفسور فضل الله رضا به جوانان دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 برگزاری اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در اردیبهشت 1393 در دانشگاه صنعتی شریف http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی" ویژه اعضای محترم هیأت علمی و علاقه مندان به امر آموزش در روز پنجشنبه مورخ 92/07/18 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 تأیید سرپرست وزارت علوم در خصوص فرآیند ارزیابی دانشگاه ها http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 حامیان مادی سومین کنفرانس آموزش مهندسی تاکنون http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 فراخوان مقاله سومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=28 سومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=31 از علاقه مندان عضویت در کمیته پژوهش درآموزش مهندسی و کمیته روابط بین الملل دعوت می شود تا ضمن مطالعه آئین نامه های این دو کمیته درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=26 نتیجه انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=18 مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آموزش مهندسی ایران در روز پنجشنبه مورخ 29/04/91 برگزار گردید. در این جلسه انتخابات هیأت مدیره انجام شد. سخنرانی علمی با عنوان"نقش دیدگاه های معرفت شناسی در پژوهش های آموزش مهندسی" در روز پنجشنبه مورخ 92/03/30 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=27 سخنرانی علمی با عنوان"نگاهی بنیادین به عوامل رشد تکنولوژی در ایران" در تاریخ 92/01/21 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=25 سمینار ارایه راهکارهای تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 14 مهرماه برگزار گردید http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 كارگاه آموزشي مهارتهاي تدريس برگزار شد http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=34 برگزاری سمینار تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور در تاریخ 90/07/14 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=33 ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=30 فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=29 سخنرانی علمی با عنوان" مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران" در تاریخ 91/10/28 برگزار شد. http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=23 نظرخواهی در مورد شرح وظایف کمیته های انجمن http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=21 برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4 بیانیه دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6 مقالات دومین کنفرانس آموزش مهندسی http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8 تدوین راهبردهای آموزش مهندسی کشور http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11 برگزاي جلسه هيأت مؤسس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12 بيانيه كنفرانس آموزش مهندسي در 1404 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15 http://isee.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15