English
مشاهده خبر
حمایت از پایان نامه

در اجرای آیین نامه حمایت از رساله ها وپایان نامه ها در زمینه آموزش مهندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهه رجبی، دانشجوی  رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان "تدوین الگوی ظرفیت اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز: دانشکده مهندسی" مورد حمایت مالی انجمن قرار گرفت.

تعداد بازدید : 73
تاریخ انتشار : 1400/02/04 - 11:24
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.