English
مشاهده خبر
همکاری مشترک انجمن و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

 نشست مشترک انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران به منظور برقراری ارتباط نزدیک تر در تاریخ های 21 و 28 فروردین ماه 1400 با حضور نمایندگانی از هر دو سوی، بصورت الکترونیکی برگزار شد. از جمله مطالب مورد اشاره برای همکاری فی مابین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- برگزاری کارگاه های توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده در آموزش مهندسی
2 - برگزاری کارگاه های آموزشی دانشوری تدریس – یادگیری
3 - برگزاری نشست های تخصصی درباره مهارت های نرم برای دانشجویان مهندسی 
4 - ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هیأت علمی دانشکده برای مشارکت در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی دربارۀ اثربخشی، کارائی و سودمندی نظام آموزش مهندسی

همچنین پیش نویس تفاهم نامه ای برای همکاری تدوین شده است که پس از امضاء و معرفی کارگروه مشترک، برنامه ریزی اجرای اقدامات مورد نظر، انجام خواهد شد.

جلسه 21 فروردین با حضور: دکتر عباس بازرگان، دکتر جواد پورکریمی، دکتر الهه حجازی، دکتر محمد دادرس، دکتر رضا فرجی دانا و دکتر حسین معماریان

جلسه 28 فروردین با حضور: دکتر علی اشرفی زاده، دکتر عباس بازرگان، دکتر جواد پورکریمی، دکتر الهه حجازی، دکتر محمد دادرس، دکتر محمود کمره ای و دکتر حسین معماریان

تعداد بازدید : 84
تاریخ انتشار : 1400/01/28 - 11:30
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.