English
مشاهده خبر
برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 6 اسفندماه 99

 انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی ارزیابی درونی کیفیت در آموزش مهندسی را توسط دکتر عباس بازرگان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به صورت برخط در تاریخ 6 اسفندماه برگزار کرد. در این کارگاه 9 نفر از اعضای انجمن، حضور داشتند.

- مفاهیم و اصطالحات ارزیابی در نظام آموزش مهندسی

- انواع ارزیابی کیفیت و کاربرد آنها

- تجربه های ملی و بین المللی و رویکردهای ارزیابی آموزش مهندسی

- ضرورت اجرای ارزیابی مستمرکیفیت در نظام آموزش مهندسی ایران وموانع آن

- مراحل اجرای ارزیابی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی

- گزارش ارزیابی درونی برنامه ها/گروههای آموزشی و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی

 

گزیده ای از فیلم کارگاه

 

 

 

 

 

تعداد بازدید : 213
تاریخ انتشار : 1399/12/18 - 20:10
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.