English
مشاهده خبر
تأسیس شاخه انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 30 دیماه 1399

در مراسمی که به منظور معرفی و تأسیس  شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در تاریخ 30 دیماه با حضور حدود 25 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه، بصورت الکترونیکی برگزار شد، دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیأت مدیره انجمن به معرفی انجمن و فعالیت های آن پرداختند.

سپس لوح تأسیس این شاخه که با تأسیس آن با توجه به درخواست رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و صورتجلسه امضاء شده اعضای انجمن در این دانشگاه، در جلسه 15 دیماه هیأت مدیره انجمن، موافقت شده بود، اهداءشد.

در ادامه جلسه، دکتر محسن صنیعی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق و مسئول راه انداری شاخه انجمن در این دانشگاه، به قرائت پیام رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ابراهیم حاجی دولو در خصوص تأسیس شاخه انجمن در این دانشگاه پرداختند. 

همچنین دکتر حسین معماریان،  عضو هیأت مدیره انجمن و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به عنوان سخنران مراسم، مطالبی را درباره  اصول تدریس خوب و راهکارهایی در خصوص عملی کردن این اصول پرداختند.

 

 

 

تعداد بازدید : 633
تاریخ انتشار : 1399/11/04 - 13:52
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.