English
مشاهده خبر
برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، دوشنبه 24 آذر 99

 انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی را توسط دکتر عباس بازرگان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به صورت برخط در تاریخ 24 آذرماه برگزار کرد. در این کارگاه 14 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور حضور داشتند.

- مفاهیم و اصطالحات ارزیابی در نظام آموزش مهندسی

- انواع ارزیابی کیفیت و کاربرد آنها

- تجربه های ملی و بین المللی و رویکردهای ارزیابی آموزش مهندسی

- ضرورت اجرای ارزیابی مستمرکیفیت در نظام آموزش مهندسی ایران وموانع آن

- مراحل اجرای ارزیابی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی

- گزارش ارزیابی درونی برنامه ها/گروههای آموزشی و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی

 گزیده هایی از فیلم کارگاه را می توانید از اینجا مشاهده فرمایید.

 

     

     

تعداد بازدید : 329
تاریخ انتشار : 1399/09/26 - 12:5
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.