English
مشاهده خبر
برگزاری کارگاه آموزشی(برخط) پژوهش در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، چهارشنبه 31 شهریور 1400

انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش مهندسی را توسط دکتر عباس بازرگان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به صورت برخط در تاریخ 31 شهریور 1400 برگزار کرد. در این کارگاه 18 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور حضور داشتند.

هدف های ویژه: 

1. دیدگاه های زیربنائی معرفت شناسی و نقش آن ها را در انتخاب روش تحقیق در آموزش مهندسی بیان کنند.

2. چگونگی یافتن مسائل نظام آموزش مهندسی را برای انجام پژوهش از طریق انتخاب یک رویکرد منظم شرح دهند.

3. روش های مناسب تحقیق در آموزش مهندسی را بر حسب نوع داده ها بیان کنند و در عمل، کاربرد آن ها را مشخص نمایند.

4. چگونگی تحلیل وضعیت موجود و مطلوب نظام آموزش مهندسی ایران را شرح دهند و نحوه پی بردن به مسائل و نیازهای این نظام را برای انجام پژوهش به ویژه اقدام پژوهی و دانش پژوهی در تدریس-یادگیری به وسیله هأئت علمی را مورد بحث قرار دهند.

5. موانع ساختاری، سازمانی و انسانی انجام پژوهش در آموزش مهندسی را در سطح دانشگاه بحث کنند و چگونگی برنامه ریزی برای تدوین طرح های پژوهشی در آموزش مهندسی را بحث کنند. 

 گزیده هایی از فیلم کارگاه را می توانید از اینجا مشاهده فرمایید.

 

  

 
 
تعداد بازدید : 108
تاریخ انتشار : 1400/06/31 - 15:48
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.