English
مشاهده خبر
تفاهم نامه انجمن آموزش مهندسی ایران با انجمن گاز

  تفاهم نامه ای  بین انجمن و انجمن مهندسی گاز ایران در راستاي نیل به اهداف آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگسازي از طریق ایجاد زمینه هاي مشترک همكاري و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندي هاي علمی، آموزشی و پژوهشی منعقد شد.

تعداد بازدید : 74
تاریخ انتشار : 1400/06/28 - 22:30
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.