English
سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده

 

 

 

 

 

   Webinar: "Engineering Ethics and Sustainable Developmet", Feb.28, ... more

 

      وبینار با موضوع «تعارض خانه و کار در شرایط همه گیری کرونا»، دکتر بهرام جوکار؛ 16 آذرماه 99؛ ادامه

 

     وبینار با موضوع «چالش کاهش ورود دانشجویان فنی ومهندسی در آمریکا، سیاست ها و راهکارها»، دکتر سونا قلی زاده؛ 18 آبان ماه 99؛ ادامه

 

   وبینار با  موضوع «پیشنهاد برای اجرای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا»، دکتر سید امید فاطمی؛  15 مهرماه 99؛ ادامه

 

     وبینار با  موضوع « جهت گیری های جدید مراکز جهانی در عرصه پژوهش»، دکتر حسین حجت؛ 25 شهریورماه 99؛ ادامه

                                 

 

   میزگرد با موضوع «بررسی علل کاهش اقبال دانشجویلن به آموزش های علوم و مهندسی»، دکتر پرویز جبه دار مارالانی،                                  دکتر عباس بازرگان، دکترعلی رجالی، دکتر مگردیچ تومانیان، دکتر حسین معماریان؛ 23 شهریورماه 99؛ ادامه

 

  وبیناربا موضوع « ارزیابی در نظام آموزش مهندسی در ایران: از آرمان تا واقعیت»، دکترعباس بازرگان؛ 19 شهریورماه 99؛ ادامه

 

   وبیناربا موضوع « تحولات دنیای دیجیتال در راستای آموزش های مهندسی در بستر الکترونیکی»، دکتر سید علی اکبرصفوی؛ 26 تیرماه 99؛ ادامه

 

  وبیناربا موضوع « مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی»، دکتر رحمت ستوده قره باغ؛ 11خرداد 99؛ ادامه

 

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 98

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 97

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 96

سخنرانی ها و میزگرد های برگزار شده سال 95

 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.