English
پاسخ سوال 22

سوال 22- پداگوژی چیست؟

بر طبق لغتنامه دهخدا،  منشاء این لغت ترکیب یونانی پِدُس به معنای کودک و آگوژ به معنای رهبری یا راهنمایی است که البته هم اکنون مفهوم گسترده تری را شامل می‌شود. در زبان فارسی معمولاً معادل­های "یاددهی-یادگیری"، "تعلیم و تربیت" و "آموزش و پرورش"  برای آن به کار می‌رود. این مفهوم بسیار فراتر از تدریس است و برنامه ریزی آموزشی، انتخاب و اجرای    روش­های تدریس، برقراری ارتباط مناسب با فراگیران،  استفاده از فناوری­های آموزشی و ارزشیابی را در بر می‌گیرد.

 

منبع: کتاب  پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری از دوران باستان تا به امروز –نظریه وکاربرد،  نویسندهکلرمون گوتیه، موریس تاردیف. مترجم دکتر فریده مشایخ، انتشارات سمت 1393.

 

http://samta.samt.ac.ir/content/9483/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%88%DA%98%DB%8C

 

سئوال قبل  -  سئوال بعد


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.