English
پاسخ به سئوال 15

سوال 15- چه اقداماتی برای جلسه آخر تدریس در یک ترم مفید است؟

 

جلسه اول و آخر یک ترم مهمترین جلسات هستند و به مثابه جلد اول و آخر یک کتاب آن را نگاه می دارند. در این جلسه سعی کنید:

  • تمام مطالب مطرح شده در طول ترم را جمع بندی نمایید. خوب است از مشارکت دانشجویان در این خصوص نیز استفاده کنید.
  • در خصوص ارزیابی نهایی و امتحان پایان ترم توضیحات مناسبی ارائه کنید.
  • می توانید از دانشجویان بخواهید که پیشنهادات خود را برای ارائه بهتر درس در ترم آینده بصورت ناشناس یا در صورت تمایل با ذکر اسم ارائه دهند. معمولاً نکات بسیار ارزشمندی از این طریق حاصل می شود.
  • قدردان یک ترم با هم بودن و تجربه ای که در طول این درس داشته اید باشید.
  • در صورت امکان و تمایل عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان بگیرید.

منبع:

https://www.teachingprofessor.com/topics/for-those-who-teach/the-last-class-session-how-to-make-it-count/

 

سوال قبل - سوال بعد


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.