English
گارگاه های سال 89

مجموعه کارگاه های برگزار شده در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ طراحی تجربه های ﻳﺎدﮔﻴﺮي در تاریخ 1389/12/18 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به شرح زیر می باشد:

 

- طراحی تجربه های یادگیری و کیفیت تدریس، دکتر احمد به پژوه

- نمونه ای از تجربه های موفق در تدریس در پردیس دانشکده های فنی، دکتر رضا محمودی

- ضرورت تدوین طرح درس و برقراری ارتباط موثر با دانشجویان، دکتر یوسف حجازی

- ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری، دکتر عباس بازرگان و دکتر محمد دادرس 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.