English
کارگاه های سال 93

 یاددهی و یادگیری، دکتر حسین معماریان، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،93/12/13

 تدارک تدریس هدفدار، دکتر عباس بازرگان و دکتر حسین معماریان، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 93/11/08

 

 تجربه های تدریس، دکتر عباس بازرگان و دکتر حسین معماریان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 93/11/01

 

 طراحی تجربه های یادگیری در آموزش مهندسی، دکتر عباس بازرگان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،                                        93/07/10   


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.