English
پاسخ به سوال 10

سوال 10- روش Think-pair-shareرا چگونه می توان در کلاس اجرا نمود؟

 

 

جهت مشارکت دادن دانشجویان در سر کلاس روش­های مختلفی وجود دارد که یکی از متداول ترین آنها روش Think-pair-share است که به زبان فارسی در اصطلاح "فکر کن، جفت شو، سهیم شو" نامیده می‌شود. در این روش استاد یک موضوع کلیدی و مهم در مباحث درس را انتخاب نموده و با مطرح نمودن یک سوال در ابتدا از دانشجویان می‌خواهد که به پاسخ آن فکر کنند. سپس با تقسیم کلاس به گروه­های مختلف از آنها می‌خواهد که در گروه خود در خصوص پاسخ آن بحث نمایند. در انتها نظر گروه­های مختلف در مورد آن در کلاس مطرح شده و با مشارکت استاد جمع بندی می‌گردد.

 

ویدئوی زیر نحوه اجرای آن در یک کلاس دانشگاهی را نشان می‌دهد:

 

https://www.aparat.com/v/jpBoE/Active_Learning_Strategy%3A_Think-Pair-Share

 

 

سوال قبل - سوال بعد


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.