English
پاسخ به سوال 6

سوال 6- در عصر هوش مصنوعی، آموزش عالی مهندسی دچار چه تحولاتی خواهد شد؟

 

عصر فناوری اطلاعات، ربات ها و هوش مصنوعی به طور یقین تأثیر بسیار زیادی بر تمامی جوانب زندگی بشری از جمله آموزش عالی خواهد داشت که بررسی آن در این مقال نمی گنجد. اما به طور خلاصه می توان گفت که "سواد جدید" در این دوران شامل موارد زیر می شود:

 

  • سواد فناوری: بویژه دانش ریاضیات و کدنویسی. از آنجا که برنامه نویسی زبان مادری دنیای دیجیتال است همه مهندسین باید حتی المقدور با آن آشنا باشند.
  • سواد داده ها:  توانایی تحلیل انبوه داده ها، استخراج اطلاعات و دانش از آنها و مهارت در  استفاده از ابزارهای موجود در دنیای دیجیتال
  • سواد انسانی: مهارت برقراری ارتباط با دیگران و همکاری با آنها در دنیای دیجیتال

 

همچنین با توجه به محدودیت کامپیوترها در موارد ذیل،  مهمترین توانمندی­های شناختی مورد نیاز در این عصر که باید در آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد را می توان این گونه برشمرد:

 

  • تفکر انتقادی:  امکان نقد فرایندها و سیستم­های موجود با در نظر گرفتن تمامی جوانب.
  • تفکر سیستمی: امکان تفکر خلاق و ایجاد سیستم­هایی که چالشهای جوامع بشری را حل نمایند.
  • کارآفرینی: نگریستن به فناوری به عنوان یک فرصت و نه تهدید که  با استفاده از روح کارآفرینی می توان مشاغل جدیدی ایجاد کرد.
  • چابکی فرهنگی: توجه به تفاوت انسانها و فرهنگ جوامع در روند جهانی شدن.

 

منبع: کتاب آسیب ناپذیرتر از ربات، تألیف جوزف ای. عون ترجمه دکتر پرویز جبه دارمارالانی. انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، 1398

 

سوال قبل - سوال بعد

 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.