English
پاسخ به سوال 4

سوال 4- ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه های فنی برتر دنیا (مطالعه موردی دانشگاه دلفت هلند) چگونه انجام میشود؟

 

پروفسور اینگو . آ. هانسن از دانشگاه دلفت هلند، در فیلم های کوتاه زیر به این سوال پاسخ داده اند.

 

فیلم کوتاه 1

 

چکیده: نظرسنجی از دانشجویان توسط دانشگاه در انتهای هر ترم انجام می شود.

 

فیلم کوتاه 2

 

جکیده: توسط انجمن دانشجویان؛ تیم های داوطلبانه که در طول ترم نکات مربوطه را یادداشت می نمایند. پس از اتمام درس در آن ترم، جلسه ای با حضور استاد برگزار می شود و نقطه نظرات و پبشنهادات به استاد منتقل و نتایج در نشریه دانشجویان چاپ می شود. سال آینده نیز بررسی می شود که آیا موارد مطرح شده در تدریس استاد لحاظ شده است یا خیر.

 

فیلم کوتاه 3

 

چکیده: خود ارزیابی استاد و تعیین هدف های آتی هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و فعالیت های اجرایی و بررسی سالانه آنتوسط مدیر گروه

 

سوال قبل - سوال بعد


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.