English
پاسخ به سوال 2

سوال 2- چگونه به عنوان یک استاد می توانم از نقاط ضعف و قوت تدریس خودم ارزیابی داشته باشم؟

 

راهکارهای متفاوتی در این راستا وجود دارد. یکی از موارد پیشنهادی استفاده از پرسشنامه پیوست است که به صورت خودارزیابی قابل انجام می باشد.

 

سوال قبل - سوال بعد


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.