English
جمعبندی میزگردهای کنفرانس

- آموزش مهندسی در قرن بیست و یکم: چالش ها و چشم انداز ها (دانلود)

- " جایگاه آموزش مهندسی برق در توسعه کشور"  (دانلود)

- گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی  (دانلود)

- ارتباط آموزش مهندسی مکانیک با نیازهای صنعت (دانلود)

- خلاقیت، توسعه فناوری وآموزش مهندسی در نظام آموزش عالی (دانلود)

- میزگرد مدیریت آب، انرژی، محیط زیست (دانلود)

- آموزش مهندسی شیمی و نیازهای صنعت (دانلود)


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.