English
وظايف انجمن
 

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­ المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش مهندسی سر و کار دارند.

2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشي و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت  انجمن

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در عرصه آموزش مهندسي

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-  انتشار کتب و نشریات علمی 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.