English
کمیته برنامه های دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران

 به مناسبت " دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران"، انجمن در سال جاری 100 فعالیت متنوع در قالب ده برنامه کلیدی برای تحقق شعار گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی" را برگزار می کند. این برنامه های کلیدی عبارتند از:

 

1. تدوین ده مطلب در خصوص آموزش مهندسی ایران و انتشار آنها در رسانه های مناسب؛ دبیر: دکتر محمدحسن صراف زاده

2. گزارش ده اقدام برجسته در ده سال گذشته برای ارتقای آموزش مهندسی ایران؛ دبیر: دکتر حسین معماریان

3. برگزاری گروه کانونی با حضور ده استاد برجسته درباره موانع ارزیابی و ارتقاء کیفیت در آموزش مهندسی؛ دبیر: دکتر عباس بازرگان

4. گزارش ده موضوع مربوط به نوآوری ها در آموزش مهندسی ایران؛ دبیر: دکتر عباس بازرگان

5. انتخاب و تقدیر از ده مقاله برتر چاپ شده در فصلنامه آموزش مهندسی در 10 سال گذشته و انتشار آنها بصورت کتاب؛ دبیر: دکتر محمود یعقوبی

6. معرفی ده حامی برجسته آموزش مهندسی؛ دبیر: دکتر علیرضا طاهری

7. تجلیل از ده شرکت برجسته در زمینه به کارگیری یافته های مهندسی در حل چالش های کشور؛ دبیر: دکتر امیرنادر عسکرپور

8. برگزاری ده کارگاه آموزشی؛ دبیر: دکتر محمد ایزدی

9. معرفی ده مهارت نرم برای دانشجویان مهندسی؛ دبیر: دکتر محمدجواد عابدینی

10. برگزاری ده سخنرانی توسط استادان و مهندسان برجسته؛ دبیر: دکتر عباس ملکی

 

 هر یک از برنامه ها توسط یکی از متخصصین به عنوان دبیر، برنامه ریزی و اجرا می شود. ده دبیر، کمیته برنامه ریزی های دهمین سال تأسیس انجمن را تشکیل می دهند که دبیر این کمیته دکتر رحمت ستوده قره باغ است.

 

برنامه های دهمین سال تأسیس انجمن

 

جلسات کمیته

 

 


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.