English
سبک های یاددهی- یادگیری

هدفآشنایی با سبک‌های یاددهی-یادگیری و روش‌های آموزش دانشجو محور، به‌منظور بالابردن بهره وری فرایند یاددهی-یادگیری

 

سرفصل‌ها: سبک‌های یادگیری، سبک‌های تدریس، انواع روش‌های دانشجو محور (یادگیری فعال، مشارکتی، مشکل گشایی، پروژه محور، ...

 

چکیده:اساتید دارای سبک‌های تدریس متفاوتی بوده و دانشجویان نیز دارای سبک‌های یادگیری متفاوتی می‌باشند. بهترین و ماندگارترین یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که سبک تدریس استاد و سبک یادگیری دانشجویان به‌هم نزدیک باشد. این شرایط کمتر در آموزش‌های استاد محور اتفاق می افتد. امروزه روش‌های آموزش دانشجو محور و یادگیری فعال افق‌های جدیدی را گشوده‌اند. روش‌های یادگیری فعال دانشجویان را به‌ طور مستقیم درگیر فعالیت‌های فکری و حل مسایل می‌نماید. با درگیرکردن دانشجویان به‌ تفکر در باره مفاهیم، به‌ ویژه ایده‌های تازه، ایشان نه‌تنها بیشتر یاد می‌گیرند، بلکه فرا می‌گیرند که چه و چگونه یاد بگیرند. این فرایند انگیزه دانشجویان را به‌‌کسب دستاوردهای یادگیری درس و ایجاد عادت یادگیری مداوم، افزایش می‌دهد. به‌‌توسط روش‌های یادگیری‌فعال آموزشگران می‌توانند به‌‌دانشجویان کمک کنند که ارتباط بین مفاهیم کلیدی را پیدا نموده و کاربرد این دانش‌ها را در شرایط جدید تسهیل نمایند.


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.