English
سیاست گذاری برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی: از واقعیت تا آرمان

چکیده:

سیاست گذاری برای ارتقاء مستمر کیفیت آموزش عالی به طور عام و آموزش مهندسی به طور خاص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 57-1356 در حدود 180.000 نفر ثبت نام کرده بود،  در حالی که در سال تحصیلی 96-1395، بیش از 4.073.000 نفر دانشجو را ثبت نام کرده است. از این تعداد در حدود 25% در آموزش مهندسی در سال 96-1395 مشغول تحصیل بوده اند. قابل توجه است که از کل دانشجویان کشور 38% در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل بوده اند، اما فقط 17% در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نام کرده بودند. رشد چشمگیر تعداد دانشجویان در آموزش عالی و نیز آموزش مهندسی متأثر از سه عامل مهم است: 1. جهانی شدن 2. گسترش تقاضای اجتماعی برای آموزش دانشگاهی 3. فناوری اطلاعات و ارتباطات. علاوه بر این سه عامل، سه عامل دیگر در سیاست گذاری برای بهبود کیفیت آموزش عالی تأثیر داشته اند:

عدم رضایت کارفرمایان از مهارت های دانش آموختگان و مقایسه توانمندی دانش آموختگان دانشگاه های مختلف درسطح ملی و بین المللی؛ 2. سیستم های دانشگاهی متفاوت و رویکرد های آموزشی متفاوت آنها 3. ضرورت توجه به پیامد های یادگیری. در این سخنرانی ضمن اشاره به مفروضه های ارزیابی کیفیت آموزش عالی به طور عام و نیز بر شمردن سیاست های ذی ربط در آموزش مهندسی، به نقش موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و ضرورت سیاست گذاری آن برای بهبود مستمر کیفیت نظام آموزش مهندسی پرداخته خواهد شد.


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.