English
مشاهده خبر
کارگاه آموزشی(برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی؛ دکتر عباس بازرگان، 24 آذر 99

انجمن آموزش مهندسی ایران کارگاه آموزشی برخط «ارزیابی کیفیت درآموزش مهندسی» را  توسط دکتر عباس بازرگان، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، بازرس هیأت مدیره انجمن و عضو هیأت مدیره موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی، در روز دوشنبه 24 آذرماه 99 از ساعت 10 الی 12، برگزار می کند.  متقاضیان شرکت در کارگاه می توانند از اینجا برای شرکت در کارگاه، ثبت نام کنند. این کارگاه ویژه اعضای هیأت علمی است و حداکثر ظرفیت آن 30 نفر است. محورهای اصلی کارگاه نیز به شرح زیر است:

- مفهوم ارزیابی کیفیت در نظام آموزش مهندسی و انواع آن

- تجربه های ملی و بین المللی ارزیابی درونی و بیرونی

- ضرورت و چگونگی اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزش مهندسی

 

تعداد بازدید : 111
تاریخ انتشار : 1399/09/03 - 9:38
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.