English
مشاهده خبر
فراخوان مسابقه "ایده های پس فردا" در مهندسی عمران

در آبان ماه سال جاري سومین دوره مسابقه "ایده هاي پس فردا" در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار می شود. هدف از این مسابقه ایجاد انگیزه و فرصتی براي دانشجویان براي اندیشیدن در وراي مرزهاي دانش امروز و رسیدن به ایده هایی ساختار شکنانه براي تحول دنیاي مهندسی و ترسیم آیندهاي سالم و پایدار براي زندگی بشر است که در قالب آن فضاي مناسبی براي شناسایی نخبگان و پرورش ایده هاي آنها فراهم می شود. این مسابقه با ایده گرفتن از مسابقات Blue Sky Ideas که در دانشگاه هاي معتبردنیا در حال برگزاري است، طراحی شده است.

 در این دوره بخش ویژه اي نیز با عنوان "آموزش در دانشگاه پس فردا" به مسابقه اضافه شده است تا بتوان به ایده هاي جدید و نو در ساختار آموزش از دیدگاه دانشجویان دست یافت.

 

انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز در برگزاری این مسابقه با دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران مشارکت دارند. 

 تارنمای مسابقه

پوستر مسابقه

 

 

 

تعداد بازدید : 159
تاریخ انتشار : 1398/05/31 - 13:56
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.