English
پاسخ به سوال 12

همان طور که در سوال 1  اشاره شد، یادگیری فعال دانشجویان در فرایند یادگیری باعث تعمیق هر چه بیشتر آموخته‌های آنها می‌شود. در صورتی که صرفا استاد به سخنرانی، نمایش یک ویدئو، توضیح یک شکل و یا ارائه پاورپوینت بپردازد دانشجویان سطح پایین‌تری از یادگیری که زودتر نیز فراموش می‌شوند را تجربه می‌کنند.

در یادگیری فعال دانشجویان خود در فرایند یادگیری مشارکت دارند. در آموزش مجازی برخی از فعالیتهایی که می‌توان در این خصوص انجام داد عبارتند از: بحث و تبادل نظر آنلاین، تعریف پروژه‌های گروهی، تهیه نقشه مفهومی مطالب (concept mapping)، ایفای نقش (role playing)، بازیهای مرتبط با یادگیری و امتحان آنلاین (معرفی کاهوت) ، تهیه لیستهای گرافیکی ( مثلا از نقاط ضعف و قوت)، حل مسئله، پرکردن کاربرگ ها با استفاده از مطلب تدریس شده از جمله مواردی است که می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

منبع :

http://citt.ufl.edu/online-teaching-resources/activelearning/active-vs-passive-learning-in-online-courses/


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.