English

انتشار نشریه Engineering Education Research(EER) و دعوت به ارسال مقاله انتشار نشریه Engineering Education Research(EER) و دعوت به ارسال مقاله

برگزاری مسابقه با موضوع "پیشرفت و توسعه پایدار ایران" برگزاری مسابقه با موضوع "پیشرفت و توسعه پایدار ایران"

مراسم تقدیر از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران؛ 98/9/20، فرهنگستان علوم مراسم تقدیر از نویسندگان ده مقاله برتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران؛ 98/9/20، فرهنگستان علوم

سخنرانی علمی با موضوع " آموزش مهندسی و مدیریت بحران سوانح طبیعی" توسط دکتر مهدی زارع در تاریخ 98/9/27 برگزار خواهد شد. سخنرانی علمی با موضوع " آموزش مهندسی و مدیریت بحران سوانح طبیعی" توسط دکتر مهدی زارع در تاریخ 98/9/27 برگزار خواهد شد.

مقالات ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران مقالات ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

فراخوان اشتراك تجربیات یاددهی-یادگیري،درآموزش مهندسی فراخوان اشتراك تجربیات یاددهی-یادگیري،درآموزش مهندسی

به منظور ارتقای کیفیت آموزش مهندسی، سمپوزیوم مشترک نیروگاه_ دانشگاه با معرفی طرح مصیر، در تاریخ 98/9/5 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد. به منظور ارتقای کیفیت آموزش مهندسی، سمپوزیوم مشترک نیروگاه_ دانشگاه با معرفی طرح مصیر، در تاریخ 98/9/5 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.

اعلام نتیجه مسابقه ایده های پس فردا اعلام نتیجه مسابقه ایده های پس فردا

برنامه ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران- 28 الی 30 آبان ماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران- 28 الی 30 آبان ماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار نقش آموزش در مديريت سیلابها و خشکسالی، 19 آبان، دانشگاه صنعتی اصفهان سمینار نقش آموزش در مديريت سیلابها و خشکسالی، 19 آبان، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری چهارمین نشست شاخه انجمن در دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 98/8/14، برگزاری چهارمین نشست شاخه انجمن در دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 98/8/14،

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 28-30 آبان ماه سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران؛ 28-30 آبان ماه
:: آرشیو اخبار
- فایل صوتی، پاورپوینت و چکیده سخنرانی با عنوان " اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی "ارائه شده توسط دکتر عباس آخوندی در تاریخ 98/7/30
گزارش نشست " تعامل علوم انسانی و مهندسی" برگزار شده در تاریخ 98/6/11 در فرهنگستان علوم
- فایل صوتی، پاورپوینت و چکیده سخنرانی علمی با عنوان " نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی"ارائه شده توسط دکتر انوشه رحمانی در تاریخ 98/6/12
سخنرانی دکتر محمدجواد عابدینی، دبیر شاخه انجمن در دانشگاه شیراز و استاد نمونه آموزشی دانشکده مهندسی مواد و عمران با موضوع " ویژگی های استاد نمونه آموزشی "، در تاریخ 98/2/14
- فایل مطالب ارائه شده و پاورپوینت سخنرانی دکتر نصرت ا...گرانپایه در نشست"روز آموزش"در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در تاریخ 98/2/14
فایل مطالب ارائه شده و پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان " آموزش محیط زیست و نقش مهندسی محیط زیست در حل چالش‌های زیست محیطی" ارائه شده توسط دکتر مسعود تجریشی در تاریخ 97/11/30
فایل پاورپوینت ارائه شده در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با عنوان "اثر سنجی علم و فنّاوری به استناد ترازنامه سرمایه های فکری" توسط مهندس ابراهیم ابطحی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران در تاریخ 97/10/26
فایل پاورپوینت سخنرانی علمی با عنوان "A Pilot Program for the Reign"، ارائه شده توسط دکتر محمد کارآموز در تاریخ 97/9/22 در دومین سمینار بین المللی سازی آموزش عالی (IHES2) در دانشگاه صنعتی شریف
فایل صوتی و اسلاید های سخنرانی علمی با عنوان "آموزش مهندسی؛ طرح مسئله، نقشه راه و گفتمان" ارائه شده توسط دکتر کیومرث جعفر شقاقی در تاریخ 97/08/21
فیلم و پاورپوینت مطالب ارائه شده در میزگرد "دوره های آموزشی سه جانبه: تجربه اخیر صنعت راه آهن ایران و ایتالیا " در تاریخ 97/6/18
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.